Fun4Life  

Om Fun4life

Fun4life er en konsulentvirksomhed, der rådgiver enkeltpersoner samt private og offentlige virksomheder om sundhedsfremmende tiltag.
 

Vores overordnede mål er; at skabe øget fokus på sundhed, livsstil og arbejdsmiljø på arbejdspladsen,  samt for den enkelte person, ved hjælp af en succéfuld implementeret sundhedsløsning.
 

Det vil sige, at vi arbejder på at skabe en permanent (sundere) livsstilsændring for det enkelte individ og / eller implementering af en ny eller forbedret arbejdsgang på arbejdspladsen

 

Vejen til en sund livsstil er ifølge vores koncept at ændre de indgroede (dårlige) vaner og mønstre i stedet for regide kostplaner og strikse regimer som skal følges.
 

 

Mål = sund og varig livsstil

At bryde gamle vaner og erstatte disse med nye og ukendte alternativer, kræver ekstra energi, set i forhold til det kendte, som gøres på rutinebasis.
 

I en, i forvejen, travl hverdag kan man derfor nemt "falde tilbage" i den kendte gamle gænge.
 

Det ser vi utallige eksempler på; slankekure, hvor man taber sig 15 kilo på et ½ år, hvorefter man tager dem på igen + lidt ekstra, fordi kuren var for skrap. Populært kaldet yo-yo effekten.
 

Det vil sige 2 skridt frem med 3 tilbage - og det er ikke spor sjovt ! Hos Fun4life er hovedmålet at implementere sundhedsløsninger som er af mere permanent karakter, i form af livsstilsændringer og / eller nye arbejdsgange som bliver fulgt, fordi det føles naturligt.

 
Hvordan opnår vi det ??
 

 Gulerødder frem for pisk ! Der er ikke noget som er forbudt - men du kan vælge at lade være !

Udgangspunktet for de opgaver vi løser er at se "det hele menneske" og således også inddrage dennes øvrige relationer både privat såvel som på arbejdspladsen.

Fun4life v/ Inge Lymark, Ågårdsvej 2, 4653 Karise, Telefon 2628 8668 E-post; Fun4life@lymark.dk, cvr.nr. 37490040
Lav din egen hjemmeside med mono.net